IZVRŠNI ODBOR

ČLANI

Anton Knez

Marjan Mauko

Andrej Klančnik

Janez Grušovnik

Branko Kranjc

Branimir Herman

Pero Mirković

NADOMESTNI ČLANI IO

Karel Neuberg

Zofija Šoster

Bogdan Razboršek